TOP

Kopverkenningen

Van emotie naar ratio

Auteur: Bas van Egmond

Kopverkenningen weblog

Discriminatie was goed 04-09-2015

Het VN-comité tegen rassendiscriminatie is kritisch over de situatie in Nederland, zo schrijft de Volkskrant van 29 augustus j.l. Het stelt dat Nederland discriminatie te weinig wordt gemeld en berecht. Bovendien, zo meldt het comité bagatelliseert ons land het bestaan ervan. Ik wil in het midden laten of deze vaststelling juist is. Wat ik wel wil beweren is dat discriminatie een heel natuurlijke zaak is. Het komt bij alle organismen voor en daar is de mens geen uitzondering in. Als dat zo is, dan moet discriminatie een onmisbare functie hebben, anders zou hij door de evolutie al lang verdwenen zijn. Dat houdt in dat discriminatie voor de overleving van het individu goed is gewees Lees meer »

Brein en filosofie. 24-07-2015

In Letter & Geest van 4 juli 2015 heeft Alva Noël weer een taaie discussie leven ingeblazen die gaat over de controverse tussen de opvattingen die, kort gezegd luidt of wij “ons brein” of “onze omgeving” zijn. Hij hangt deze discussie op aan de jonge loot van ‘neuro-esthetica. Hij haalt hierbij de uitspraak aan van de Londense neurowetenschapper Semir Zeki die vindt dat kunst ‘een vrucht van hersenactiviteiten’ is. Zijn opvatting, die hij ook in zijn boek ‘We zijn toch geen brein’ etaleert, is echter dat het bewustzijn geen solovoorstelling van de hersenen is; het wordt in hoge mate bepaald door onze voorgeschiedenis en onze interactie met de wereld om ons heen.

Nu kan ik me moe Lees meer »

Wat ons brein zo bijzonder maakt (en wat niet). 03-06-2015

Aldus kopte het internettijdschrift De Correspondent op 1 juni ’15 (Thalia Verkade).

Zie: - https://decorrespondent.nl/2886/Ons-brein-is-helemaal-niet-zo-groots-als-we-denken/193981552050-a82c6cd6

Hieronder volgen enkele citaten eruit en mijn commentaar erop.

Correspondent: “We moeten dus niet alleen naar onszelf, maar ook naar andere (zoog)dieren kijken.”

Commentaar Bas van Egmond: Kopverkenningen gaat hiervan uit en is een theorie die juist geldt in ieder geval voor alle dieren met een centraal zenuwste Lees meer »